RSS

pz címkéhez tartozó bejegyzések

Levél Szárhegyre

NAGYBAJOMfigyelő:
2014. június 30.

Pár nappal ezelőtt Ferencz Zoltán szárhegyi ismerősöm a Hargita Népe következő cikkét osztotta meg ismerőseivel a facebookon. Olvassák: http://hrartcenter.ro/?lang=HU&menu=hb&art=61
A cikkhez ezt a bejegyzést tettem:

Kedves Zoli!

2007-ben a NAGYBAJOMfigyelő oldalain írtam a következő gondolatokat:

Nagybajom:
2007-08-12.

Nyolc évvel ezelőtt, Szárhegyen a Lovagterembe lépve templomi áhítat fogott el. Tegnap, ZÖLD LAJOS könyvét forgatva jöttem rá, hogy a KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKTEREMTÉS TEMPLOMÁBAN jártam. Aki nem hiszi, járjon utána.
Négy nap múlva lesz a szárhegyi búcsú.

Kiss Zoltán (pZ)

“Valamikor Zöld Lajos, Gaál András és Márton Árpád álmodni mert egy nagyot” létrehozott valamit.
Az álom romjaiban megvan.
Ha egy gyülekezet közössége elég erős, akkor újraépíti „TEMPLOMÁT”

Hiszem, hogy sikerülni fog!

Sok erőt és kitartást hozzá!!!

Zoli bácsi

 
Hozzászólás

Szerző: be 2014. június 30. hüvelyk Hírek

 

Címkék: , ,

Visszaemlékezés

NAGYBAJOMfigyelő:
2014. május 31.

Matematika – fizika – műszaki szakos általános iskolai tanár végzettségem van. Huszonkilenc évig dolgoztam a nagybajomi iskolában. Matematikát, kémiát, fizikát, mezőgazdasági ismereteket, technikát tanítottam. Kilenc évig voltam az iskola igazgatóhelyettese, majd nyugdíjazásomig a matematika munkaközösség vezetője. Egy ideig, a területi munkaügyi döntőbizottság elnöke voltam, valamint az iskolai tűzrendészeti felelőseként is tevékenykedtem (Karádi István halálától nyugdíjazásomig).

Az iskolának története során mindig megvoltak a meghatározó tanáregyéniségei. Nem feledkezhetünk meg a gyermekközösséget formáló Lőczi házaspárról, Karádi Pistáról, vezetésükkel a gyermekek felejthetetlen élményekhez jutottak. Meg kell említenem Ihász Laci kollégánkat, aki már a régi (Kossuth L u. 1.) iskolában saját-kezűleg olyan fizika-kémia szaktantermet hozott létre, ami nem csak a megyében, hanem országosan is egyedülálló volt, a tanulói munkahelyekre vitt változtatható kisfeszültségű egyen és váltóáramával, három választási lehetőséget adó tanári asztalnál lévő kijelző rendszerével. A régi és az új iskolában is ő alakította ki az osztálytermekben szóló hangosbeszélőt, csengetést. Az ő közreműködésével működött az első iskolarádió.
Már ettől az időponttól kezdve az iskola befogadó iskola volt, melynek nem csak kisegítő osztályai fogadtak beiskolázási körzetükből tanulókat, hanem az általános iskola osztályai körzeten kívüli tanulókat is. Ennek feltétele pedig az volt, hogy az átlagosnál jobb képességű tanulóknak is megvoltak a maguk tehetséggondozó szakkörei, előkészítői. Az igazgatók mindent elkövettek annak érdekében, hogy a tanulók differenciált oktatásban részesüljenek, ezáltal kielégítve a szülők igényeit is.
Beindítottuk a felméréseken alapuló, átjárható, differenciált osztályokat (jó, közepes és gyenge osztályokkal). Két ilyen osztálycsoport végzett az iskolában. Majd Frezik Tibor megbízott igazgató biztatására az eredeti osztálycsoportok megtartása mellett osztályokon átívelő felmérésen alapuló, átjárható, differenciált csoportokat hoztunk létre nyelvi (idegen, magyar) tantárgyakból és matematikából. Ezek a csoportok, amikor nyugdíjba kerültem (2005) még működtek. A felmerülő igényeket kielégítve, megakadályozva azt, hogy a szülők a tanulókat kaposvári iskolákba írassák.

Hosszú évek alatt az iskolában létrejött egy iskola elveit figyelembe vevő egységes nevelői közösség, melynek megvolt a külső és belső ereje ahhoz, hogy ellentéteit félretéve nevelési elképzeléseit összefogva megvalósítsa. A megvalósításban kedvező volt a történelmi helyzet is (a rendszerváltás).
Itt kell megemlékeznem Tibol Lászlóról – Laciról, mert kollégáinak Laci volt, tanítványainak pedig Laci bácsi.
Laci kimondottan közösségi ember volt, elismert művész, megbecsült tanár, megyei szakfelügyelő.
Jól focizott, a Pap Jenő által évtizedekig vezetett felnőtt énekkarnak oszlopos tagja, a faluban szinte minden közösségi rendezvénynek résztvevője. Jellemző, hogy művész létére saját kezűleg díszítette szilveszterre a Patak vendéglőt. Nem hagyta, hogy a végzős osztályok a tablót drága pénzen készíttessék, maga készítette, sokszor még a keretet is adva a tablóhoz.
Saját kárára is önzetlen volt. Mindig az iskola, a gyerekek érdekeit nézte. Mindezt a szülők és gyerekek is érezték.
Az 1990-es önkormányzati választásokkor, mint képviselő-testületi tag, a választók több mint 50%-a bizalmát élvezte. Egy szavába került volna, hogy a község polgármestere legyen. Önzőek voltunk, mi nem akartuk, mert azt szerettük volna, hogy az iskola igazgatója legyen. Hetekig tartott, míg erről meggyőztük.
Vezetőként is közösségi ember maradt. Vallotta: „egyedül nem megy” Ha nem is úgy, ahogy ő azt várta volna, de a közösség melléállt.
Hagyományokat teremtett. Az ő idejére tehető a diákröplabda felvirágzása, a „Gyermekekért alapítvány” elindítása. Városi hagyományokat ébresztett és ápolt a Csokonai-napok elindításával és rendszeres megszervezésével.
Munkáját a közösség érdekébe vállalt áldozatnak tekintettem. Örülök, hogy testületének tagja lehettem.

Kiss Zoltán

Kapcsolódó írások:

25 éves évforduló (röplabda)

Húsz éves a nagybajomi Gyermekekért Alapítvány

Egy már kívülálló a Csokonai-napok programjáról

 
1 hozzászólás

Szerző: be 2014. május 31. hüvelyk Uncategorized

 

Címkék: , ,

Beszámoló a Nagybajomi Szennyvízelvezető Viziközmű Társulat éves közgyűléséről

NAGYBAJOMfigyelő:
2014. május 26.

A társulat éves közgyűlését a hirdetettnél fél órával később kezdték, mert nem volt határozatképes.

Tájékoztatás a „Nagybajom Város Szennyvíz csatornázása és tisztítása” című pályázatról.
Előadó: Czeferner Józsefné elnök
Nagybajom 23 utcájának nagy részében a telkekre épített bekötési pontok elkészültek. A belvíz miatt a vártnál több probléma adódott. Nagybajom mélyebben fekvő részein állandóan szivattyúzni kell. Sok helyen találnak az építők világháborús robbanó eszközöket.
A társulatnak hiteltartozása nincs.
A beruházást októberi végi átadása előreláthatóan legalább egy hónappal csúszik.
A beszámolót a jelenlevők elfogadták.

Beszámoló a társulat 2013. évi működéséről.
Előadó: Kiss József az ellenőrző bizottság elnöke
Az ellenőrző bizottság a 2013-as zárszámadást és mérleget a kiegészítőmellékletekkel az irányadó számok ismertetése után elfogadásra javasolja.
A közgyűlés elfogadta.

A Társulás 2014. évi gazdasági tervének elfogadása.
Előadó: Czeferner Józsefné elnök
Az ingatlantulajdonosok általában a megállapított befizetéseket rendszeresen fizetik. Elmaradók vannak, akiket rendszeresen felszólítanak. Július 30-ig ismételten egyenlegközlőket küldenek minden háztartásba, ezt követően a félreértéseket tisztázzák. A hátralékokat közadó módjára beszedik. A könyvelési díjon, a pénzintézeti kiadásokon kívül alig van kifizetés. A 2014-re tervezett befizetések várhatóan biztosítottak az irányadó számok ismertetése után a gazdasági tervet a közgyűlés elfogadja.

Egyebek.
Pólya Gábor a Szabadics Zrt. építésvezetőjének beszámolója a beruházás állásáról.
Két dolog hátráltatja a beruházást:

1. A szennyvíztisztító telep helye nincs az önkormányzat tulajdonában, hiányzik a földhivatali végzés. A bürokrácia hátráltatja kiadását. Az ebből adódó késés várhatóan egy hónap. A kivitelező rendelkezik az építéshez szükséges eszközökkel.

2. A 61- es főutat érintő beruházás engedélyeit a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő és Magyar Közút Zrt visszavonta. Nem engedélyezi egyes helyeken az eredeti tervekben szereplő gerincvezeték mélységet. Ennek következtében egyes Fő utcai telkekről a szennyvizet csak nyomás alatt lehet a gerincvezetékbe juttatni. Egyeztetésre a jövő héten Budapesten kerül sor. A változás a működtetés költségeit nem változtatja. Az áram költségekkel az üzemeltető az érintett ingatlanok tulajdonosait kompenzálja.

Rövidesen kezdődik a Kossuth L. u Zrinyi u. Kunmajor u. csatornázása. Az építkezés alatt a gépjárműforgalmat, autóbusz forgalmat biztosítják. A menetidő növekedésével kell számolni.
A Szabadics Zrt. dolgozói számára nem engedélyezi a házakból kijövő szennyvíz rákötését a bekötési pontra. Tudomása van arról, hogy egyes vállalkozók a települése szórólapoznak, személyes ajánlatot tesznek, hogy vállalják ezt a munkát. (olyan is van, hogy előre pénzt kérnek). Felhívja a figyelmet az átverés lehetőségére.

A polgármester asszony ennek a munkának elvégeztetését korainak tartja. Mire a bekötésre kerül a sor egyes vállalkozók eltűnhetnek, a rendszer nem működik, a szolgáltató (KAVIZ) nem veszi át a munkát. Felhívja a figyelmet, hogy a bekötés engedélyezéséért a szolgáltatónak fizetni kell.

Hozzászólások következnek, melynek során a polgármester megígéri, hogy megbízható vállalkozókat ajánl a bekötésekhez.

Figyelem: a cikk nem jegyzőkönyv. A gyűlés után emlékezetből készült. Tudatosan nem tartalmaz pénzösszegeket. Írásakor nem törekedtem szószerűségre. Azokat szeretném tájékoztatni, akik nem tudtak jelen lenni, Nem tudják nézni a Bajom TV adásait.
A Bajom Tv a közgyűlést először várhatóan május 27-én sugározza.

Kiss Zolán

 
1 hozzászólás

Szerző: be 2014. május 26. hüvelyk Hírek

 

Címkék: , ,

Megváltozott a NAGYBAJOMfigyelő címsora

NAGYBAJOMfigyelő:
2014. április 18.
A címsor a cím jobb oldalán egy sorban olvasható.
KEZDŐLAP Saját hírek, cikkek, vélemények és egyéb hivatkozások.
BEMUTATKOZÁS
ELÉRHETŐSÉG
HÍRKERESŐ Azoknak az oldalaknak az elérhetősége, ahol nagybajomi híreket lehet találni.
NAPTÁR Nagybajomi programok és határidők, helyi idő, hold állás, névnap, Nagybajom időjárása, TV, egyházi aktualitások.

 
Hozzászólás

Szerző: be 2014. április 18. hüvelyk Hírek

 

Címkék: ,

Gondolataim egy választás kapcsán

NAGYBAJOMfigyelő:
2014. április 16.

Nem vagyok sem Gyurcsány, sem Orbán hívő. Senkit nem szeretnék egy kanál vízben megfojtani sem Orbánt, sem Gyurcsányt.
Nem hatnak rám a – főleg az önjelölt – vezérürük.
Hányingerem van, ha a tömeg a nevüket kiabálja. Túl sokszor skandáltatták velem és társaimmal, hogy „Éljen Rákosi, éljen a párt”.
Mindig szavaztam, és ha Jóisten úgy akarja – még élek – szavazni fogok. Hát akkor kire? – kérdezhetnék.

 
Mindig tudtam, hogy kire és miért.
1. Vallom a „keresztény”, „keresztyén” erkölcsöt.
2. Hiszem a közösség erejét.
3. Tudom és elfogadom, hogy minden ember különböző.
Ugye úgy gondolják, hogy mindez nem elegendő. Milyen elv szerint döntök több párt között? A pártok cselekedeteinek eredményét nézem.

Egyszer – rendszerváltáskor – voltam egy párt tagja. De kiment alólam, alólunk a párt. Demokráciát hirdetett, de felülről mondták mi a demokrácia. Elfogadom és egyetértek a pártfegyelemmel, de előtte a döntés demokratikus legyen. Ez a döntés aztán a párt tagjaira kötelező, de csak ez.
Minden politika célja a hatalom megszerzése. Erre pedig csak tömegpárt képes. A tömegek szervezettsége nélkül pedig nincs tömegpárt.
Nézzék meg a választási eredményeket. Nem kell az országosakat csak a nagybajomiakat.
Nem érvényesülnek a kis pártok. A legtöbbjük szinte egyáltalán nem kampányolt, de akik helyben valamennyit kampányoltak, azok is siralmasan szerepeltek, mert még helyben sem volt tömegbázisuk. Eredményeik „a vak tyúk is talál szemet” kategóriába esnek. Egy tömegpárt kialakítása nem lehetséges a választási kampány alatt még a média esetleges támogatásával sem.
A rendszerváltókról: Sok a vezérürü, akik már a választás előtt bejelentik, hogy a választás után külön utakon járnak. Abszurdum!

 
Minden országnak megvan a maga sajátossága, ami történelméből polgárainak lelkivilágából következik.
Negyven évig tanítottam. A hozzám hasonló korúak tudják, hogy a rendszerváltás előtt nem működött a kommunista-, szocialista erkölcs. Volt nevelés az iskolákban, ha akarták, ha nem a keresztény erkölcs szabályai szerint. Miért? Mert mi is a keresztény erkölcs szabályai szerint nevelődtünk és éltünk. Legfeljebb nem neveztük nevén a gyereket.
Mi történt a rendszerváltást időszakába? Jött a nyugaton kialakult új liberális eszmerendszer az egyén abszolút szabadságeszméivel. Aminek szerintem a lényege, aki „bírja marja”, az egyén „boldogulása” útjába nem állhat semmi, mert ha áll az már „antidemokratikus”, nincs szükség az iskolákban szervezett nevelésre.
Milyen társadalom alakul ki ebből?
És ez már a rendszerváltás előtt elkezdődött. Ennek tulajdonítom azt, hogy az ország erkölcsi válsága az elmúlt időben többet romlott, mint a szocializmus úgynevezett negyven éve alatt.

Meggyőződésem, hogy a szociális eszmerendszer nem fér össze az új liberalizmussal. Ebben látom az MSZP mai állapotát, és abban – ami összefügg ezzel – az egyéni érdekek felülírják a közösségi érdekeket.

A demokráciának szüksége van egy erős – nem csak nevében – Szocialista Pártra.
Kiss Zoltán (pZ)

A választás nagybajomi eredményei>>>

 
Hozzászólás

Szerző: be 2014. április 16. hüvelyk Uncategorized

 

Címkék: , ,

Csemegézés

NAGYBAJOMfigyelő:
2014. április 14.

Csemegézés a Bajom Tv képújságjáról.

• A megváltozott munkaképességűek regisztrálhatnak 2014 április 15-én 10 órakor az Internet Kávézóban. A regisztráltak közül május hónapban öten munkához juthatnak.
• Aki igénybe akarja venni a Jogsegély Szolgáltatást megteheti Nagybajomban 2014.04.23-án, 2014.05.07-én, 2014.05.21-én, 2014.06.04-én, 2014.07.02-án, 2014.07.16-án az Alapszolgáltatási Központban Nagybajom, Kossuth L u. 12. 8:30 és 12.30 között.
Egészségnap 2014. április 25-én 14:00 és 18:00 között a nagybajomi Művelődési Házban. Sokféle szolgáltatással, előadásokkal.

A rendelkezésemre álló információk a NAGYBAJOMfigyelő oldalán a „NAPTÁR programokkal” oldalon illetve linken megtalálhatók. Az olvasó bővebb információkhoz juthat a BajomTV képújságján.

pZ

 
4 hozzászólás

Szerző: be 2014. április 14. hüvelyk Hírek

 

Címkék: ,

A „Linkek” változása

NAGYBAJOMfigyelő
2014. április 10.Frissítve: 2014.04.11. 9:25

A "Linkek" egy része

A “Linkek” egy része

A NAGYBAJOMfigyelő „Linkek” –jei sorrendje megváltozott.
Az általam legfontosabbnak vélt linkek az első négy helyre kerültek, hogy könnyebben meg lehessen találni őket. Az ABC sorrend maradt, mert a linkeket a program az ABC sorrendjébe automatikusan sorolja.

Javaslat:
A „Bajomi történetek”-et a honlapon a következőképpen találhatja meg
1. A történetek „Címké”-re kattint,
2. vagy a „Kereső”-be csupa nagy betűkkel beírja BAJOMI TÖRTÉNETEK és keres.
Biztosan van más lehetőség is.

 

 
Hozzászólás

Szerző: be 2014. április 10. hüvelyk Hírek

 

Címkék: ,